асуулт хариулт

МУЗГ-ын 2004 оны 22 дугаар тогтоолын дагуу 2003-2004 оны хичээлийн жилээс өмнө Монгол Улсын их, дээд сургууль, коллежийг дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдийг сургалтын төлбөрийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлж дипломыг олгоно.

  МУЗГ-ын 2008 оны 178 дугаар тогтоолын дагуу 2007-2008 оны хичээлийн жилээс өмнө Монгол Улсын их, дээд сургууль, коллежийг дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн 2,8- аас дээш голч дүнтэй , эзэмшсэн мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа төгсөгчдийг сургалтын төлбөрийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлж дипломыг олгоно. Жич: Дээрх заалтыг бүрэн хангаагүй төгсөгч сургалтын төлбөрийн зээлээ төлж дипломоо авна.

Бүрдүүлэх материал:
1.Нийгмийн даатгалын дэвтэр /эх хувь/
2.Иргэний үнэмлэх /эх хувь/
3.Ажлын газрын тодорхойлолт
4.Дипломыг өөр хүн авах бол итгэмжлэл хийлгэнэ

Тиймээ, мэргэжлээрээ 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх шаардлага тавигддаг. Таны ажилласан жилийг зөвхөн нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажуулна. /Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын хавсралтаар баталсан “Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам”-ын 1 дүгээр зүйлийн 4-т заасан тавигдах шаардлагыг судлана уу/

Дэлхийн шилдэг их, дээд сургуулийн бакалаврын сургалтад суралцах суралцагчид тухайн мэргэжлээр суралцах хугацаанаас хамааран 4-5 жил зөвхөн сургалтын төлбөрийг /амьжиргаа, байр, хоол болон бусад зардал орохгүй/ олгоно. Магистрын сургалтад суралцах суралцагчид нэг жилд 16000 ам.долларыг 2 жил хүртэл, докторын сургалтад суралцах суралцагчид 16000 ам.долларыг 3 жил хүртэл хугацаагаар олгоно.

Тухайн оролцох сонгон шалгаруулалтын зарлалд ямар нэг хэл дээр орчуулж хавсаргах тухай заагаагүй бол та монгол хэл дээр хавсаргана гэсэн үг. Ямар нэг гадаад хэл дээр орчуулах шаардлагатай бол зарлалд заавал дурдсан байдаг. Харин таны боловсролын баримт бичиг монгол хэл дээр биш бол та монгол хэл рүү орчуулах шаардлагатай эсэхийг мөн л зарлалаас харах шаардлагатай. Ихэнх тохиолдолд монгол хэл дээрх албан ёсны, нотариатаар баталгаажуулсан орчуулга хавсаргахыг шаардсан байдаг.

Сургалтын төрийн сангийн тэтгэлгийн тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд гадаад суралцаж буй иргэн тэтгэлэгт өргөдөл гаргах боломжтой. Тэтгэлгийн болон бүртгэлийн шаардлага хангаж буй тохиолдолд тухайн иргэний ярилцлагын шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулдаг. Иймд та өргөдлөө бүрэн зөв хугацаанд бөглөх хэрэгтэй.

Засгийн газрын 19-р тогтоолд заасны дагуу дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Суралцах сургуулийн урилга, данс, нэхэмжлэх

Боловсролын баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаалсан эсэх лавлагаа

Хэрвээ барьцаалах гэж буй үл хөдлөх хөрөнгө нь суралцагчийн эзэмшлийнх биш бол тухайн эзэмшигчээс нь итгэмжлэл авах

Гадаадад суралцаж байх хугацаанд нь суралцагчтай холбоотой асуудлаар СТС-тай харилцах, түүний бичиг баримтыг өгөх авах, гэрээг сунгах асуудлаар суралцагчийг бүрэн төлөөлөх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө томилсон итгэмжлэл

Хувийн өргөдөл

Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар

3*4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь

Визны хуулбар

Нуруутай хавтас 1 ш

Сургуулиа амжилттай төгсөж ирээд эх орондоо 5 буюу түүнээс дээш жил тогтвор сууршилтай ажилласан иргэн зээлээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

Харин заасан хугацаанд сургалтаа дуусгаж эх орондоо ирээгүй, гадаадад суурьшсан, сургалтын төрийн санд төгссөн эсэх мэдээллээ ирүүлээгүй иргэн зээлийг буцааж төлнө.

Нэг удаа байгуулна. Тушаалд заасан хугцаанаас хамаараад жил бүр сунгана. Сунгахдаа тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэх, сургуулийн дансны мэдээлэл, дүнгийн жагсаалт, гэрээний эх хувийг өөрийн биеэр эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө ирүүлнэ.