“Оюутны хөгжлийн зээл”-ийн эргэн төлөлт хийх заавар

“Оюутны хөгжлийн зээл”-р суралцсан зээлдэгчид зээлийн эргэн төлөлтөө хийхдээ банкинд хандаж болон интернет банкаараа дамжуулан дараах зааврын дагуу зээлээ төлнө.

Хүлээн авагч банкны нэр: Төрийн сан

Хүлээн авагч байгууллагын нэр : Боловсролын зээлийн сан-ОХЗ

Гүйлгээний утга: регистрийн дугаар /Монголоор/, нэр, утас, сургуулийг бичнэ.