Сургалт

Манай байгууллага иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг бий болгоход анхаарч хүний нөөцийн сургалт, зуучлах үйлчилгээ үзүүлдэг THE SHACKLESON GROUP-тэй хамтран багийн ажиллагаа болон гүйцэтгэлийг хэрхэн удирдах тухай сургалтыг амжилттай хамтран зохион байгууллаа.